2310257651 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 14, Θεσσαλονίκη drglyptis@hotmail.com